Witamy na naszej stronie

Historia szkoły

Z KART HISTORII SZKOŁY PODSTAWOWEJ W DŁUGOŁĘCE

         Szkoła Podstawowa w Długołęce zaczęła funkcjonować we wrześniu 1946 roku i mieściła się w dwóch izbach lekcyjnych w budynku byłej niemieckiej szkoły. Otwarcia dokonała pani Maria Fraszczak. Szkoła liczyła wówczas 4 uczniów, a najwyższą klasą była klasa czwarta. Uczniowie starszych klas chodzili pieszo do szkoły w Nowogardzie.

Do 1955 roku szkoła mieściła się w jednym budynku z trzema izbami, kancelarią, kuchnią i pokojem, w którym mieszkali nauczyciele. Ponieważ z roku na rok przybywało dzieci, brakowało więc klas lekcyjnych, władze wynajmują u miejscowych gospodarzy dwa pomieszczenia: jedno u Wojciecha Ogrodowicza drugie u państwa Ochockich. Pomoce naukowe mieszczą się w jednej małej szafie.

W roku 1963 szkoła przenosi się do obecnego budynku. Razem z budynkiem szkolnym oddany zostaje budynek mieszkalny dla dwóch rodzin nauczycielskich. Pracujący wówczas nauczyciele to: kierownik- Teresa Kutna, Zenobia i Antoni Dzięgiel, Lech Irzemski.

Od 1966 roku w szkole pracują trzy małżeństwa: kierownik- Edward Chmielewski z żoną Izabelą, Zenobia i Antoni Dzięgielowie oraz Jadwiga i Lech Irzemscy.

W 1967 roku szkołę opuszczają pierwsi absolwenci klasy VIII w liczbie 13 osób. Wszyscy dostają się do wybranych przez siebie szkół średnich. 

Osiem lat później zostaje  rozwiązana czteroklasowa Szkoła Podstawowa w Wyszomierzu. Kierownik tej placówki Jan Wierszko  przechodzi do szkoły w Długołęce, wkrótce jednak odchodzi na emeryturę.

W roku szkolnym 1978/79 ze względu na brak nauczycieli uczniowie klas VII i VIII dojeżdżają do Szkoły Podstawowej w Nowogardzie, a dyrektor tej szkoły jest jednocześnie dyrektorem szkoły w Długołęce.

W 1981 roku rozpoczyna działalność 36 Drużyna Harcerska im. Bohaterów Westerplatte, która działa nieprzerwanie przez następnych 11 lat.

W 1982 roku we wrześniu dyrektorem zostaje p. Konstanty Spurgiasz i szkoła wraca do pierwotnego kształtu. Nowy dyrektor przyczynia się do likwidacji pieców kaflowych i założenia CO, a także do zbudowania łącznika z WC, zostaje wybudowane pomieszczenie na opał, kotłownia, magazyn na sprzęt, toalety dla dzieci i młodzieży.

W 1989 roku zmienia się nieco kadra: dyrektorem szkoły zostaje Ryszard Wieczorek i pracujemy w systemie klas łączonych aż do 1992 roku. W 19991 roku na emeryturę odchodzi p. Zenobia Dzięgiel.

W 1992 roku w wyniku konkursu dyrektorem szkoły zostaje Zofia Pałkowska, która pozostaje na tym stanowisku przez 10 lat. Prace remontowe nabierają tempa. Przy pomocy rodziców odnowiono wszystkie izby lekcyjne, wymieniono i pomalowano okna. Swój gabinet otrzymuje dyrektor, który do tej pory miał swoje biurko w pokoju nauczycielskim.

W 1993 roku wprowadzone zostają innowacje pedagogiczne uczniów klas I- III zamiast oceny cyfrowej uczniowie otrzymują ocenę opisową, a od 1994 roku już od pierwszej klasy uczą się języka angielskiego. W tym też roku nowo utworzone Koło Ekologiczne podejmuje trwającą do dziś, współpracę z Kołem Łowieckim „Ryś”.

Rok szkolny 1995/96 to kolejny rok unowocześniania szkoły. Zmodernizowane zostały i wyłożone kafelkami toalety szkolne. Remontowana jest kuchnia szkolna, pokój nauczycielski zmienia swój wystrój.

W 1997 roku na emeryturę odchodzą: p. Cecylia Rekuć, p. Krzysztof Rekuć, p. Ryszard Wieczorek.

Przez następne pięć lat kadra nauczycielska ciągle się zmienia. W 1999 roku na emeryturę odchodzi p. Jadwiga Irzemska, która jednak nadal pracuje w naszej szkole na pół etatu do 2002 roku.

W 2002 roku na emeryturę odchodzi dyrektor szkoły p. Zofia Pałkowska. Nowym dyrektorem zostaje p. Danuta Ziółkowska.

Nasza szkoła jest wciąż unowocześniana i upiększana. Efekty działalności naszego dyrektora, nauczycieli i rodziców można obserwować na każdym kroku.

Do dyspozycji społeczności szkolnej i lokalnej jest boisko oraz plac zabaw. W budynku szkoły obecnie znajduje się 8 sal lekcyjnych – przestronnych, dobrze wyposażonych w niezbędne pomoce dydaktyczne i nowe meble. W każdej klasie znajduje się komputer do dyspozycji uczniów i nauczyciela. Dwie sale lekcyjne wyposażone są w tablice ineraktywne. W dwóch klasach zamontowane zostały interaktywne monitory. Cały budynek objęty jest siecią WiFi umożliwiający dostęp do Internetu. W roku 2016 została podpisana umowa na wykonanie salki gimnastycznej, która została oddana do użytku 22 czerwca 2017 roku.  Baza szkoły jest systematycznie wzbogacana dzięki udziałowi realizacji projektów, z EFS, oraz środków pozyskiwanych od sponsorów.

Uczniom proponuje się zgodnie z koncepcją pracy szkoły, szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych, doskonalących i wyrównawczych oraz artystycznych i specjalistycznych (koło teatralne, plastyczne, zajęcia z terapii logopedycznej, z zakresu surdopedagogiki oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,socjoterapeutyczne, wyrównawcze). Wspiera się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w myśl zasady „Każdy uczeń odnosi sukces na miarę swoich możliwości”, stąd też pomysł na konkurs „Mistrz Pracowitości”. Uczniowie szkoły odnoszą sukcesy w zawodach sportowych, w konkursach przedmiotowych, w konkursie wiedzy pożarniczej oraz artystycznych. Placówka współpracowała ze Stowarzyszeniem „Jutrzenka” , które pozyskując fundusze na realizację rozmaitych projektów np. „Kulturalne podróże”, „Pożyteczne ferie” wspierało pracę szkoły. Stowarzyszsenie zostało rozwiązane w styczniu 2020. Szkoła w swoje działania włącza środowisko lokalne organizując różnorodne imprezy jak: „Festyn rodzinny”, „Piknik na łące”, przedstawienia bożonarodzeniowe, Dzień Rodzica, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Dziecka. W szkole aktywnie działa koło przyrodnicze , które od kilkunastu lat realizuje zadania z zakresu ekologii i ochrony środowiska, przy współpracy z lokalnymi instytucjami. Organizowane są Dni Ziemi, Sprzątanie Świata, dokarmianie ptaków w sezonie zimowym. Od wielu lat organizowane są konferencje ekologiczne realizowane są liczne zadania w ramach Festiwalu Filmów ekologicznych – EKOFILM.W roku szkolnym 2019/2020 w szkole zostało założone Szkolne Koło Wolontariatu, które organizuje zbiórki i akcje charytatywne, m.in. zbiórka karmy dla psów w schronisku w Sosnowicach, akcja "Opatrunek na ratunek".  Uczniowie aktywnie uczestniczą w zbiórce surowców wtórnych oraz nakrętek na rzecz niepełnosprawnych.

Szkoła promuje wartość uczenia się, organizuje różnorodne konkursy wewnątrzszkolne: konkurs pięknego pisania, konkurs recytatorski, mistrz iloczynu, mistrz łamigłówek oraz od kilku lat jest organizatorem konkursu gminnego „Mistrz ortografii dla klas I – III”. Kilkoro uczniów otrzymało stypendium Burmistrza Nowogardu „Młody talent Ziemi Nowogardzkiej”.

Szkoła kształtuje wśród uczniów właściwe postawy realizując programy dotyczące bezpieczeństwa (Bezpieczna szkoła), czy nawyki żywieniowe realizując zadania z programu „5 porcji warzyw, owoców lub soku”, Śniadanie daje moc”, „Mleko w szkole”, „Owoce w szkole”. Uczniowie brali udział w ogólnopolskiej akcji bicia rekordu Guinessa – „Cała Polska uczy ratować”. Szkoła uzyskała tytuł nadany przez prezydenta RP – „Szkoła z Klasą” oraz tytuł „Wiarygodna Szkoła”.

Kierownicy i dyrektorzy Szkoły Podstawowej w Długołęce

 • Maria Fraszczak 1946-1947
 • Edward Dziedziak 1949-1951
 • Kusiak 1951
 • Kazimierz Ciapa 1951-1955
 • Wojciech Sikorski 1955
 • Tadeusz Szołdrowski 1955-1956
 • Edward Chmielewski 1956-1963, 1967-1978
 • Teresa Kutna 1963-1965
 • Izabela Chmielewska 1965-1967, 1978-1981
 • Konstanty Spurgiasz 1981-1989
 • Ryszard Wieczorek 1989-1992
 • Zofia Pałkowska 1992-2002
 • Danuta Ziółkowska od 2002

W okresie 70 lat istnienia szkoły pracowało wielu  nauczycieli

(oprócz kierowników, dyrektorów i obecnych nauczycieli):

p. Musielska, Stanisława Freus, Helena Dziedziak, Wojciech Sikorski, Marian Kłos, Stanisław Chmielnicki, Leonard Salamonowicz, Zenobia Szymańska (Dzięgiel), Zygmunt Mokrzycki, Janina Kaczmarczyk, Halina Badek, Antoni Dzięgiel, Izabela Cygan (Chmielewska), Aleksander Dmitruk, Jerzy Kaniewski, Lech Irzemski, Jadwiga Irzemska, Irena Ceranka – Goliszewska, Jan Wierszko, Władysław Drabik, Iwona Kądziela, Cecylia Rekuć,  Krzysztof Rekuć, Aneta Nowak, Eugenia Jędras, Joanna Gąsior (Machocka), Małgorzata Drabik, Sabina Gańczak, Anna Durniewicz, Renata Walas, Krystyna Bińczyk, Czesława Wiśniewska, Lidia Sulwińska – Kałużyńska, Hanna Januszewska – Kaczmarek, Jerzy Kusiak, Edyta Bosiacka, ks. Kazimierz Łukjaniuk, ks. Stanisław Budziło, Rafał Urtnowski, ks. Wilhelm Hajduk, Anita Piotrowska.