Witamy na naszej stronie

Rada Rodziców

 

W pierwszym głosowaniu tajnym wytypowano następujące osoby:

Przewodnicząca RR - Stanisława Zielińska

Z-ca przewodniczącej RR - Katarzyna Pawliszak

Skarbnik -  Kamila Michalska

Podczas zebrania ustalono plan pracy na rok szkolny 2020/2021 oraz omówione zostały wnioski związane z działalnością szkoły.

  Regulamin Rady Rodziców

  plan Rady Rodziców 2020/2021