Witamy na naszej stronie

Aktualności

03 czerwca 2020 17:16 | Aktualności

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU W TRAKCIE NAUCZANIA ZDALNEGO „CHWYTAJ ZDROWIE”

Organizatorzy:                                                                                         

 Nauczyciele Szkoły Podstawowej w Długołęce

 mgr Elwira Mularczyk, mgr Renata Górecka

Uczestnicy konkursu:

Uczniowie klas I - VIII

Cele konkursu:

 • Ø propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;
 • Ø ukazanie znaczenia dla zdrowia właściwego odżywiania się, składu posiłków i aktywnego trybu życia;
 • Ø nabywanie prozdrowotnych przyzwyczajeń i nawyków;
 • Ø wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym i zdrowym środowisku;
 • Ø stwarzanie sytuacji do kształtowania w uczniach postawy prozdrowotnej;
 • Ø rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych ludzi.

 

Regulamin i przebieg konkursu:

 1. 1.     Konkurs ma formę pisemnego testu wiedzy.
 2. 2.     Dnia 8 czerwca o godzinie 13.50  test zostanie wysłany na pocztę każdego ucznia.
 3. 3.     Każdy uczeń o godzinie 14.00 zaczyna rozwiązywać test.
 4. 4.     Test można wydrukować i rozwiązać, lub na kartce zapisać numery pytań, a przy nich odpowiedzi. ( np. 1. – a, )
 5. 5.     Na rozwiązanie testu uczniowie mają 45 minut.
 6. 6.     O godzinie 14.50 rozwiązany test lub kartkę z odpowiedziami należy wysłać w formie zdjęcia na pocztę.
 7. 7.     Test dla uczniów klas I – III składa się z 10 pytań zamkniętych. Z testu można uzyskać maksymalnie 10 punktów.  
 8. 8.     Test dla uczniów klas IV – VIII składa się z 15 pytań zamkniętych oraz 3 pytań otwartych. Z testu można uzyskać maksymalnie 24 punkty.
 9. 9.     Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie szkoły.

 

Ocena i nagrody:

 • Ø Uczniowie, którzy otrzymają trzy najwyższe wyniki z testu otrzymują pamiątkowe dyplomy za zajęcie odpowiednio: I, II, III miejsca oraz nagrody rzeczowe.
 • Ø Wszyscy uczniowie, którzy wezmą udział w konkursie zdobywają punkty z zachowania.
 • Ø Uczniowie biorący udział w konkursie mają również szansę na podniesienie swojej oceny z wychowania fizycznego.

 

 

 

Przeczytano: 67 razy. Wydrukuj|Do góry